Villkor

Kapell, sprayhoods och liknande tillverkas enligt kunds speciella önskemål
(one-off) efter vår bästa förmåga och passar endast avsett ändamål. Går med
andra ord inte att byta eller lämna tillbaka.
Produktens syfte är att skydda mot regn och vind så gott det går.
3 års funktionsgaranti på nya kapell, med servicepaket får du ytterligar 3 års
garanti.
Beställningar görs i vår lokal i Trosa. Vid nytillverkning förskotteras 50% av ca-priset.
Färdig produkt meddelas klar via sms eller mail.
När slutbetalning gjorts kan produkten avhämtas, alt. vi avtalar om annat.
Uppdrag kan innehålla överenskommelse om utleverans. Betalning sker då i
förskott eller enligt idividuell överenskommelse vid order.
Betalning av övriga produkter och tjänster sker vid avhämtning, snarast efter
produkten meddelats klar, eller när så Trosa Workshop kräver.
Tillkommande kostnader debiteras separat: kapellbågar, beslag/fästen, montering, extra resor, ändring i beställning, båten inte på plats eller tillgänglig när vi
ska jobba.
Det måste va minst 2 meter fritt runt båten så vi kan ta bra bilder och måt.
Krediter medges ej utan särskilt skriftligt avtal.
Provtillverkning ingår inte, dvs du kan inte testa och se hur det blev innan du
betalar?
Leveranstid påverkas bla av väder, vind, temperatur och var båten ligger, t ex ute
eller inne.
Villkor
Kvarliggande produkter som ej avhämtats inom 4 veckor efter att klart för
avhämtning meddelats, debiteras lagerhyra enligt separat prislista, om inte
annat skriftligt avtalats.
Kapell är en sammansättning av tyg, sömmar, fönster och dragkedjor i visst
mönster som sträcker och drar ihop sig, det blir skrynklor och dragningar förr
eller senare.
Vid reklammation skall Trosa Workshop få möjlighet och tid att besiktiga, utreda
och åtgärda fel i varan. En förutsättning är att varan är fullt betald och tillgänglig i
Trosa.
Vid åtgärd avhjälper vi snarast, utan vidare utfästelser då väder o vind kan
påverka.
Garantin gäller ej; onormalt slitage och nyttjande, eller dålig skötsel, detta avgörs
av Trosa Workshop. Arbeten och montering på skrov, arbeten med och på kundens eget material, kapellbågar och fästen, eller sammanfogning av nya produkter mot gamla.
Beställare ska hålla båt och utrustning så väl försäkrat att Trosa Workshop hålls
helt skadeslös och ej kan krävas på ersättning eller självrisk vid eventuell händelse av olycka eller skada på kundens båt, tillbehör och utrustning.
Garanti gäller ej tvätt och impregnering då vi inte alltid vet hur kapell tvättats
tidigare. Kapellduk hanterad på rätt sätt läcker inte. Eventuellt läckage uppstår i
sömmar, genomföringar, vid felaktig tvättmetod, fel tvättmedel och impregnering, och genom kapellduk som varit hårt bevuxen med mögel och alger.
Sida 1 av 2
Kapell, sprayhoods och liknande tillverkas enligt kunds speciella önskemål
(one-off) efter vår bästa förmåga och passar endast avsett ändamål. Går med
andra ord inte att byta eller lämna tillbaka.
Produktens syfte är att skydda mot regn och vind så gott det går.
3 års funktionsgaranti på nya kapell, med servicepaket får du ytterligar 3 års
garanti.
Beställningar görs i vår lokal i Trosa. Vid nytillverkning förskotteras 50% av ca-priset.
Färdig produkt meddelas klar via sms eller mail.
När slutbetalning gjorts kan produkten avhämtas, alt. vi avtalar om annat.
Uppdrag kan innehålla överenskommelse om utleverans. Betalning sker då i
förskott eller enligt idividuell överenskommelse vid order.
Betalning av övriga produkter och tjänster sker vid avhämtning, snarast efter
produkten meddelats klar, eller när så Trosa Workshop kräver.
Tillkommande kostnader debiteras separat: kapellbågar, beslag/fästen, montering, extra resor, ändring i beställning, båten inte på plats eller tillgänglig när vi
ska jobba.
Det måste va minst 2 meter fritt runt båten så vi kan ta bra bilder och måt.
Krediter medges ej utan särskilt skriftligt avtal.
Provtillverkning ingår inte, dvs du kan inte testa och se hur det blev innan du
betalar?
Leveranstid påverkas bla av väder, vind, temperatur och var båten ligger, t ex ute
eller inne.
workshopab.se
info@workshopab.se
0156 678 388
Workshop i Trosa AB
Redskapsvägen 9c
619 33 Trosa
Kvarliggande produkter som ej avhämtats inom 4 veckor efter att klart för
avhämtning meddelats, debiteras lagerhyra enligt separat prislista, om inte
annat skriftligt avtalats.
Kapell är en sammansättning av tyg, sömmar, fönster och dragkedjor i visst
mönster som sträcker och drar ihop sig, det blir skrynklor och dragningar förr
eller senare.
Vid reklammation skall Trosa Workshop få möjlighet och tid att besiktiga, utreda
och åtgärda fel i varan. En förutsättning är att varan är fullt betald och tillgänglig i
Trosa.
Vid åtgärd avhjälper vi snarast, utan vidare utfästelser då väder o vind kan
påverka.
Garantin gäller ej; onormalt slitage och nyttjande, eller dålig skötsel, detta avgörs
av Trosa Workshop. Arbeten och montering på skrov, arbeten med och på kundens eget material, kapellbågar och fästen, eller sammanfogning av nya produkter mot gamla.
Beställare ska hålla båt och utrustning så väl försäkrat att Trosa Workshop hålls
helt skadeslös och ej kan krävas på ersättning eller självrisk vid eventuell händelse av olycka eller skada på kundens båt, tillbehör och utrustning.
Garanti gäller ej tvätt och impregnering då vi inte alltid vet hur kapell tvättats
tidigare. Kapellduk hanterad på rätt sätt läcker inte. Eventuellt läckage uppstår i
sömmar, genomföringar, vid felaktig tvättmetod, fel tvättmedel och impregnering, och genom kapellduk som varit hårt bevuxen med mögel och alger.