Fotomallning
 Större båtar mallas med av fotomallning, dvs. foton tas med fjärrstyrd kamera varefter bilderna databehandlas i CAD system.
Ritningar på kapellet printas ut på papper
i skala 1/1 .